Kliknij żeby powiększyć

Oferta dla uczniów

Dyplom mistrza w zawodzie blacharza pozwolił na rzetelne i solidne wyszkolenie już 9 uczniów na przestrzeni 18 lat.


Praktyki odbyte w SERWISIE BLACHARSKIM HAJDUGA gwarantują zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu blacharstwa samochodowego, obejmują one cały wachlarz zadań związany zarówno z usuwaniem prostych uszkodzeń karoseryjnych, jak i skomplikowanymi kompleksowymi naprawami samochodów, które uległy poważnym kolizjom. Uczniowie są otoczeni odpowiednią opieką, a ich kompetencje nie kończą się jak to często bywa na pracach porządkowych na terenie firmy.


Wychowankowie, którzy odbędą pod opieką mistrza zawodu 3 letnie praktyki (w tym wypadku w SERWISIE BLACHARSKIM HAJDUGA ) mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego, którego zdanie uprawnia do wykonywania zawodu blacharza pojazdowego, będącego dziś zawodem cieszącym się u pracodawców z branży motoryzacyjnej dużą popularnością.


2006-2008 © Edward Hajduga, Serwis Blacharski.